<
УЦ Контакт

Лидер IT образования

Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер)

 
03056, Киев, пер. Ковальский 13, 1-й этаж, офис №2
 
Программы курсов

Акция! Студентам - Скидка 15%! Слушателям IT Academy бесплатное посещение English Club

Статья>>Відкриття ISO, MDF, MDS файлів

Слухач, що закінчив курси "Компьютер для початківців" отримує навички роботи з операційною системою Windows, пакетом MS Office, інтернетом.

У звичайних користувачів щоденної з'являється дуже багато питань з приводу як відкрити файли з розширеннями iso, mdf, mds і що взагалі це за файли, навіщо вони використовуються? Давайте проаналізуємо, що ці файли містять. Якщо в двох словах - ці всі формати даних, які містять образ диска. Ці файли, по суті, є контейнерами або дублікатами дисків, які за допомогою утиліт роботи з образами імітує використання звичайних CD, DVD-носіїв на комп'ютері. Тобто, якщо Ми створимо за допомогою віртуальної програми віртуальний образ ISO, то він буде точною копією фізичного диска. Цей контейнер можна відкрити за допомогою програми-віртуалку - програми для додавання, створення та інших маніпуляцій над файлами-образами. Дисковод з віртуальним носієм виглядає аналогічно звичайному фізичному дисководу, тому Ваш персональний комп'ютер «не відчує» між ними абсолютно ніякої різниці. Єдиний відмінністю між ними буде різна буква-ідентифікатор пристрою. Давайте розглянемо, якими ж програмами відкриваються такі типи файлів. Для відкриття таких файлів існує багато різних програм, однак явно з усього безлічі виділяються 2: Daemon Tools і 120% Alcohol. Відмінності цих програм практично відсутні, обидві вони виконують одні й ті ж функції роботи - відкривають файли-образу з розширеннями *. Mds, *. Iso, *. Mdf, створюють образи аналогічних форматів з фізичних носіїв, мають зручний інтерфейс управління цими образами та віртуальними приводами. Однак розрізняються вони вартістю ліцензії даних програм і наявністю версій для домашнього використання. Daemon Tools може похвалитися наявністю безкоштовної версії програми, функціональності якої цілком вистачає для повсякденної роботи з віртуальними файлами образів. Інтерфейс програм інтуїтивно зрозумілий, для початку роботи з програмою необхідно додати в неї наявний файл образ одним кліком миші, і другим кліком «звіртуаліть» його на віртуальний привід програми. Все! Далі ви можете використовувати дані віртуального приводу в повному обсязі, як і звичайного.

В обычных пользователей ежедневной появляется очень много вопросов по поводу как открыть файлы с расширениями iso, mdf, mds и вообще это за файлы, зачем они используются? Давайте проанализируем, что файлы содержат. Если в двух словах - все эти форматы данных, содержащих образ диска. Эти файлы, по сути, являются контейнерами или дубликатами дисков, с помощью утилит работы с образами имитирует использование обычных CD, DVD-носителей на компьютере. То есть, если мы создадим с помощью виртуальной программы виртуальный образ ISO, то он будет точной копией физического диска. Этот контейнер можно открыть с помощью программы-виртуалку - программы для добавления, создания и других манипуляций над файлами-образами. Дисковод с виртуальным носителем выглядит аналогично обычной физической дисковода, поэтому Ваш персональный компьютер «не почувствует» между ними абсолютно никакой разницы. Единственное различие между ними будет разная буква-идентификатор устройства. Давайте рассмотрим, какими программами открываются такие типы файлов. Для открытия таких файлов существует много различных программ, однако явно из всего множества выделяются 2: Daemon Tools и 120% Alcohol. Отличия этих программ практически отсутствуют, обе они выполняют одни и те же функции работы - открывают файлы-образа с расширениями *. Mds, *. Iso, *. Mdf, создают образы аналогичных форматов с физических носителей, имеют удобный интерфейс управления этими образами и виртуальными приводами. Однако различаются они стоимостью лицензии данных программ и наличием версий для домашнего использования. Daemon Tools может похвастаться наличием бесплатной версии программы, функциональности которой вполне хватает для повседневной работы с виртуальными файлами образов. Интерфейс программы интуитивно понятен, для начала работы с программой необходимо добавить в нее существующий файл образ одним кликом мыши, и вторым кликом «звиртуалить» его на виртуальный привод программы. Все! Далее вы можете использовать данные виртуального привода в полном объеме, как и обычного.


Полезные статьи