<
УЦ Контакт

Лидер IT образования

Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер)

 
03056, Киев, пер. Ковальский 13, 1-й этаж, офис №2
 
Программы курсов

Акция! Студентам - Скидка 15%! Слушателям IT Academy бесплатное посещение English Club

Статья>>Як відключити брандмауер.

Програма курса офіс-менеджерів включає в себе вивчення можливостей програм пакета Microsoft Office 2007.

Брандмауер - це програмне забезпечення, яке перевіряє інформацію і дані, які входять на Ваш комп'ютер з інтернету або локальній мережі. Брандмауери блокують цю недавно вводиться інформацію або надають для неї доступ до Вашого комп'ютера. Проходження і блокування інформації залежать від налаштувань брандмауера Вашого комп'ютера. Брандмауер допомагає захистити Ваш ПК від шкідливого програмного забезпечення такого, як черв'яки, які отримують права доступу до Вашого комп'ютера і Ваших персональних даних через Інтернет або мережу. Брандмауер також «заважає» Вашому комп'ютеру послати такий вид шкідливого програмного забезпечення до інших комп'ютерів. У пакета оновлення Windows XP 2 (SP2), і пакет оновлення Windows XP 3 (SP3) є вбудований в програмному забезпеченні брандмауер. Наступні кроки застосовуються по вимкненню брандмауера тільки для Windows XP SP2 і Windows SP3. Вони не застосовні для попередніх версій Windows XP. Т.е ви повинні знати яка версія встановлена на вашому ПК. Крім того Ви повинні знати, що, коли Ви відключаєте брандмауер, Ви залишаєте свій комп'ютер більш уразливим для нападів шкідливим програмним забезпеченням. Таким чином, перш, ніж Ви вимикаєте свій брандмауер, упевніться, що Ваш комп'ютер роз'єднаний від всіх мереж, включаючи Інтернет. Щоб відключити Брандмауер Windows, слідуйте за цими основними кроками, даними нижче: 1. Натисніть кнопку «Пуск» 2. Друге клацання опція «Виконати», 3. Введіть Firewall.cpl і натисніть OK. 4. Вкладка «Загальні», клацнути по «Вимкнути» (ще раз нагадаємо, що відключення Вашого брандмауера не рекомендується через безпеки Ваших приватних даних, це - великий ризик, так подумайте над цим ретельно). 5. Нарешті клацніть кнопку «Ok» Сподіваємося, що інформація щодо відключення брандмауера Windows була корисна для Вас!

Брандмауэр - это программное обеспечение, которое проверяет информацию и данные, входящие на Ваш компьютер из интернета или локальной сети. Брандмауэры блокируют эту недавно вводимую информацию или предоставляют для нее доступ к Вашему компьютеру. Прохождение и блокирование информации зависит от настроек брандмауэра компьютера. Брандмауэр предназначен для защиты ПК от вредоносного программного обеспечения такого, как черви, которые получают права доступа к Вашему компьютеру и Ваших персональных данных через Интернет или сеть. Брандмауэр также «мешает» Вашему компьютеру послать такой вид вредоносного программного обеспечения к другим компьютерам. В пакета обновления Windows XP 2 (SP2), и пакет обновления Windows XP 3 (SP3) встроен в программном обеспечении брандмауэр. Следующие шаги применяются по отключению брандмауэра только для Windows XP SP2 и Windows SP3. Они не применимы для предыдущих версий Windows XP. Т.е вы должны знать какая версия установлена на компьютере. Кроме того, Вы должны знать, что, когда Вы отключаете брандмауэр, Вы оставляете свой компьютер более уязвимым для нападений вредоносным программным обеспечением. Таким образом, прежде, чем Вы выключаете свой брандмауэр, убедитесь, что Ваш компьютер разъединен от всех сетей, включая Интернет. Чтобы отключить Брандмауэр Windows, следуйте за этими основными шагами, данным ниже: 1. Нажмите кнопку «Пуск» 2. Второй щелчок опция «Выполнить», 3. Введите Firewall.cpl и нажмите OK. 4. Вкладка «Общие», щелкнуть по «Выключить» (еще раз напомним, что отключение Вашего брандмауэра не рекомендуется из-за безопасности ваших личных данных, это - большой риск, так подумайте над этим тщательно). 5. Наконец нажмите кнопку «Ok» Надеемся, что информация об отключении брандмауэра Windows была полезна для Вас!


Полезные статьи