<
УЦ Контакт

Лидер IT образования

Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер)

 
03056, Киев, пер. Ковальский 13, 1-й этаж, офис №2
 
Программы курсов

Акция! Студентам - Скидка 15%! Слушателям IT Academy бесплатное посещение English Club

Статья>>Системний блок

У даній статті спробую в двох словах пояснити, з яких складових компонентів складається типовий системний блок. З нього, власне, і почнемо. Системний блок - являє собою мінімальний набір всіх комплектуючих, необхідних для його повноцінної роботи. Розглянемо всі комплектуючі докладніше по порядку важливості або пріоритету. Материнська плата - найголовніша частина системного блоку, до якої безпосередньо підключатися периферійні пристрої та комплектуючі ПК, які ми розглянемо далі. По суті, материнська плата - це сукупність мікросхем, яка забезпечує зв'язок основних компонентів ПК. Процесор (CPU) - це «мозок» будь-якого комп'ютера. Саме процесор виконує всі арифметико-логічні операції у Вашому комп'ютері і визначає правила та формат взаємодії частин ПК. Блок живлення - пристрій, який призначений для забезпечення харчуванням всіх компонентів комп'ютера, він перетворює напругу від мережі 220В і розподіляє його по всьому ПК, як правило, з частотою в 50Гц. Система охолодження - як правило, кілька звичайних вентиляторів (кулерів). У стандартній комплектації ПК їх використовує 2 штуки - один на центральному процесорі, другий - на блоці живлення. Однак не завжди цього достатньо. Як правило, встановлюють додаткові вентилятори на жорстких дисках, а також вентилятори на бічних кришках корпусу. Вінчестер (HDD) - це пристрій, на якому безпосередньо зберігаються всі фізичні файли комп'ютера - від системних і до користувальницьких. Оперативна пам'ять (RAM) - допоміжна пам'ять для центрального процесора, яку він складає динамічні дані - проміжні дані арифметичних операцій. Відеокарта - це пристрій, який займається виведенням зображення на дисплей монітора. Кожна відеокарта також оснащена власною пам'яттю і міні-процесором для виконання операцій над графікою. Корпус - по суті, кожух, що містить в собі всі комплектуючі і захищає їх від механічних пошкоджень, вологи, пилу та інших факторів. Дисковод (привід) - це пристрій, призначений для читання різних типів носіїв: від дискет до DVD-дисків.

В данной статье попытаюсь в двух словах объяснить, из каких составляющих компонентов состоит типичный системный блок. С него, собственно, и начнем. Системный блок - представляет собой минимальный набор всех комплектующих, необходимых для его полноценной работы. Рассмотрим все комплектующие подробнее по порядку важности или приоритета. Материнская плата - самая главная часть системного блока, к которой непосредственно подключаться периферийные устройства и комплектующие ПК, которые мы рассмотрим далее. По сути, материнская плата - это совокупность микросхем, которая обеспечивает связь основных компонентов ПК. Процессор (CPU) - это «мозг» любого компьютера. Именно процессор выполняет все арифметико-логические операции в компьютере и определяет правила и формат взаимодействия частей ПК. Блок питания - устройство, предназначенное для обеспечения питанием всех компонентов компьютера, он преобразует напряжение от сети 220В и распределяет его по всему ПК, как правило, с частотой в 50Гц. Система охлаждения - как правило, несколько обычных вентиляторов (кулеров). В стандартной комплектации ПК их использует 2 штуки - один на центральном процессоре, второй - на блоке питания. Однако не всегда этого достаточно. Как правило, устанавливают дополнительные вентиляторы на жестких дисках, а также вентиляторы на боковых крышках корпуса. Винчестер (HDD) - это устройство, на котором непосредственно хранятся все физические файлы компьютера - от системных и к пользовательским. Оперативная память (RAM) - вспомогательная память центрального процессора, которую он составляет динамические данные - промежуточные данные арифметических операций. Видеокарта - это устройство, которое занимается выводом изображения на дисплей монитора. Каждая видеокарта также оснащена собственной памятью и мини-процессором для выполнения операций над графикой. Корпус - по сути, кожух, содержащий в себе все комплектующие и защищает их от механических повреждений, влаги, пыли и других факторов. Дисковод (привод) - это устройство, предназначенное для чтения различных типов носителей: от дискет до DVD.