<
УЦ Контакт

Лидер IT образования

Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер)

 
03056, Киев, пер. Ковальский 13, 1-й этаж, офис №2
 
Программы курсов

Акция! Студентам - Скидка 15%! Слушателям IT Academy бесплатное посещение English Club

Статья>>Що таке пошукова система

Мрієте стати системним адміністратором Windows? Не гайте часу - записуйтеся на уроки по адмініструванню.

Сьогоднішня всесвітня мережа Інтернет є величезною базою даних інформації, де можливо знайти все, що душі завгодно, практично будь-яку інформацію, навіть саму рідкісну і непопулярну. Однак для ефективного серфінгу по мережі Інтернет і пошуку необхідної інформації просто бажання не вистачить. Не вистачить тому, що існує мільярди сайтів та веб-посилань, які перегукуються між собою і ведуть на різні інтернет-ресурси. Для того щоб упорядкувати дані і запити користувачів Інтернету, існують спеціальні сайти - пошукові або пошукові системи. Вони відрізняються наявністю розширеної системи пошуку та повнотою наданої інформації в якості результату, а також - високою швидкістю роботи і знаходження потрібної інформації. Пошукові системи являють собою якийсь інструмент для пошуку інформації в мережі та її ранжирування відповідно до запиту користувача пошукової системи. Вони забезпечують всі етапи знаходження інформації, від джерела до висновку інформації кінцевому користувачеві мережі. Коли користувач мережі працює з будь-якою пошуковою системою, про кожну з яких у нього формується певна думка. Сьогодні в російському сегменті Інтернету, та й світового Інтернету найпопулярнішою пошуковою системою є «Google» - google.com. Не менш популярними є пошуковики yandex.ru, rambler.ru і aport.ru. На просторах інтернету, за допомогою будь-якої з цих пошукових систем, юзер може знайти будь-яку потрібну йому інформацію. Такі пошуковики, також називають «спайдери». За аналогією з павуком, пошуковий робот «повзає по мережі» та автоматично індексує інформацію з нових веб-сайтів, додаючи їх в результати пошуку. Стежить різновид пошуковиків мета - пошукові системи. У них немає своєї баз даних результатів пошуку. Вони всього лише використовують в своїй основі результати інших пошукачів, комбінуючи інформацію на основі власних алгоритмів.

Сегодняшняя всемирная сеть Интернет является огромной базой данных информации, где можно найти все, что душе угодно, практически любую информацию, даже самую редкую и непопулярную. Однако для эффективного серфинга по сети Интернет и поиска необходимой информации просто желания недостаточно. Не хватит том, что существует миллиарды сайтов и ссылок, которые перекликаются между собой и ведут на различные интернет-ресурсы. Для того чтобы упорядочить данные и запросы пользователей Интернета, существуют специальные сайты - поисковые или поисковые системы. Они отличаются наличием расширенной системы поиска и полнотой предоставляемой информации в качестве результата, а также - высокой скоростью работы и нахождения нужной информации. Поисковые системы представляют собой некий инструмент для поиска информации в сети и ее ранжирование по запросу пользователя поисковой системы. Они обеспечивают все этапы поиска информации, от источника к выводу информации конечному пользователю сети. Когда пользователь сети работает с поисковой системой, о каждой из которых у него формируется определенное мнение. Сегодня в российском сегменте Интернета, и мирового Интернета популярной поисковой системой является «Google» - google.com. Не менее популярны поисковики yandex.ru, rambler.ru и aport.ru. На просторах интернета, с помощью любой из этих поисковых систем, пользователь может найти любую нужную ему информацию. Такие поисковики, также называют «спайдеры». По аналогии с пауком, поисковый робот «ползает по сети» и автоматически индексирует информацию из новых сайтов, добавляя их в результаты поиска. Наблюдение разновидность поисковиков цель - поисковые системы. У них нет своей базы данных результатов поиска. Они всего лишь используют в своей основе результаты других поисковиков, комбинируя информацию на основе собственных алгоритмов.